Hieronder vind u het inschrijfformulier voor een winter ligplaats in het water. De periode is van oktober 2023 t/m 31 maart 2024. De prijs van het winter liggeld is € 13,75 per vierkante meter inclusief btw. (berekend op 6 maanden)

• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
• U boot dient verzekert te zijn.
• Bij het invullen van dit formulier, verklaard u de eigenaar te zijn van de boot.
• Bij het invullen van dit formulier gaat u akkoord met het havenreglement welk in te zien is via www.aquapelle.nl
• 31 maart moet de box weer leeg zijn, of u went zich tot de havenmeester indien dit niet mogelijk is.
• De drinkwatertappunten zijn gedurende deze wintermaanden afgesloten.
• De schuifpoort werkt met een code en u mag 1 auto per ligplaats binnen parkeren.
• De container is alleen bedoeld voor huisvuil en alle andere soorten afval dient u mee naar huis te nemen.

U krijgt van ons per email bericht indien u een plaats krijgt toegewezen.

U mag ook een kopie van uw polis sturen naar info@aquapelle.nl maar vermeld dan wel even uw naam en bootnaam in de email.

Wij wensen u bij toezegging van een box, alvast een prettig verblijf op onze jachthaven.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u een mail sturen naar info@aquapelle.nl.

Het bestuur van Jachthaven Aquapelle